Oddział Rejonowy PCK w Przemyślu

ul. Rzeczna 20,
37-700 Przemyśl

+48 16 670-04-02, 16 670-60-68

or.przemysl@pck.org.pl